Nadační fond

Nadační fond na podporu Konzervatoře Č. Budějovice

Nadační fond na podporu Konzervatoře České Budějovice je zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů v souladu s § 35 zákona č. 227/1997. Byl založen s cílem získat dostatečné množství finančních prostředků pro rozvoj mladých talentů - budoucích umělců a hudebních pedagogů.

Pětičlenná správní rada pracuje ve složení tří zástupců z řad pedagogů a dvou rodičů posluchačů a úzce spolupracuje s ředitelstvím školy.

Nadační fond se soustřeďuje zejména na finanční podporu školních orchestrů a na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí studentů v domácích i zahraničních soutěžích.

Primárním zdrojem finančního příjmu jsou dary od fyzických i právnických osob, příjmy z koncertních akcí pořádaných školou a výjimečně i grantové projekty.

Správní rada nadačního fondu garantuje, že finanční dary jsou v plné výši použity dle přání sponzora nebo na účely uvedené ve statutu nadačního fondu. Do budoucna chceme udržet zájem současných dárců a sponzorů a také zainteresovat nové partnery. Proto i Vám děkujeme za Vaši případnou pomoc.

Členové správní rady nadačního fondu

                
Zápis z výroční schůze
ze dne 22.6.2022
  Darovací smlouva

 

Konzervatoř

České Budějovice