Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina, italština - HO zpěv) občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, obecné a kulturní dějiny, tělesná výchova
 

Všeobecně vzdělávací předměty:    
Český jazyk a literatura   PaedDr. H. Marková
Anglický jazyk                PhDr. P. Dvořák, Ph.D.
Německý jazyk   PaedDr. H. Marková
Italský jazyk   Mgr. J. Midžič
Latinský jazyk   Mgr. J. Midžič
Občanský
a společenskovědní základ
  PhDr. V. Mach, CSc.
Obecné a kulturní dějiny   PaedDr. Z. Nevrklová, PhDr. V. Mach, CSc., Mgr. Hesounová Renata
Informační a komunikační technologie   Mgr. P. Pánek, Mgr. M. Nygrýn
Tělesná výchova   PaedDr. M. Vacík

Konzervatoř

České Budějovice