Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina, italština - HO zpěv) občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, obecné a kulturní dějiny, tělesná výchova
 

Všeobecně vzdělávací předměty:    
Český jazyk a literatura   PaedDr. Hana Marková
Anglický jazyk                PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Německý jazyk   PaedDr. Hana Marková
Italský jazyk   Mgr. Janeta Midžič
Latinský jazyk   Mgr. Janeta Midžič
Občanský
a společenskovědní základ
  PhDr. Vladimír Mach, CSc.
Obecné a kulturní dějiny   PaedDr. Zdeňka Nevrklová, PhDr. Vladimír Mach, CSc.,
Mgr. Renata Hesounová
Informační a komunikační technologie   Mgr. Petr Pánek, Mgr. Miloš Nygrýn
Tělesná výchova   PaedDr. Milan Vacík

Konzervatoř

České Budějovice