Pedagogové

Oddělení smyčcových nástrojů   vedoucí oddělení MgA. Jan Drha
housle   Mgr.A. L. Červinková, MgA. J. Drha, Mgr. L. Drhová, MgA. J. Kubeček, T. Sivula – Vacek
viola   Mgr. L. Kolcova, T. Sivula – Vacek
violoncello   Mgr. M. Babka, MgA. J. Šlechta
kontrabas   MgA. Libor Heřman 
Klávesové oddělení   vedoucí oddělení Mgr. Dinara Suleymanova
klavír  

MgA. E. Peřinová, Mgr. D. Suleymanova, MgA. M. Štajnochrová, MgA. M. Týmlová, MgA. J. Uhlík, Ph.D., Mgr. M. Zahradilová

varhany   Mgr. M. Svobodová, BcA. P. Šmolík, MgA. M. Esslová, M.Mus
cembalo   MgA. Jitka Šlechtová
Dřevěné dechové nástroje   vedoucí oddělení MgA. J. Ries,
flétna   MgA. Zdenek Zavičák, Mgr. P. Ries, MgA. J. Zavičáková, MgA. Z. Sýkorová 
hoboj    
klarinet   MgA. J. Dafčík, Z. Urbánek, MgA. P. Vašek, MgA. Z. Zavičák
fagot    
zobcová flétna   dipl.mus. L. Dušková, B. Liláková, M.A.
saxofon   K. Pavlíková
barokní příčná flétna   dipl.mus. L. Dušková
Žesťové a bicí nástroje   vedoucí oddělení Mgr. Jaromír Čížek
trubka   L. Ferebauer, J. Pelikán
lesní roh   Mgr. J. Čížek
trombon   Mgr. L. Šálek, MgA. J. Žajdlík
tuba   Mgr. L. Šálek
bicí nástroje   M. Baloun, M. Bílek
Oddělení ostatních nástrojů   vedoucí oddělení MgA. František Lukáš
kytara  

MgA. E. Kümmel, MgA. F. Lukáš, P. Steffal, MgA. V. Vrtiška, Ferenczi Klára, MgA.

loutna   J. Čižmář, MA
basová kytara   J. Výborný
elektrická kytara   MgA. I. Boreš, J. Kopf 
akordeon   Mgr. A. Pustějovská, P. Vacek
Oddělení povinného klavíru a korepetice   vedoucí oddělení PaedDr. Věra Bauerová 
    Mgr. L. Czervena, Mag.art. J. Drhová, Mgr. M. Hudečková, J. Mazancová, Mgr. E. Mezerová, MgA. E. Peřinová, Mgr. L. Sychrová, MgA. J. Šlechtová, MgA. M. Týmlová, A. Vrublová, Mgr. M. Zahradilová, MgA. M. Žureková
Pěvecké oddělení    vedoucí oddělení Dagmar Volfová
   

V. Bobáková, K. Falcníková, MgA. J. Průdek, MgA. K. Chromčáková, Mgr. K. Špilauerová Hájovská

Všeobecně vzdělávací předměty:    
Český jazyk a literatura   PaedDr. H. Marková
Anglický jazyk   PhDr. P. Dvořák, Ph.D.
Německý jazyk   PaedDr. H. Marková
Italský jazyk   Mgr. J. Midžič
Latinský jazyk   Mgr. J. Midžič
Občanský
a společenskovědní základ
  PhDr. V. Mach, CSc.
Obecné a kulturní dějiny   PaedDr. Z. Nevrklová, PhDr. V. Mach, CSc., Mgr. R. Hesounová
Informační a komunikační technologie   Mgr. P. Pánek, Mgr. M. Nygrýn
Tělesná výchova   PaedDr. M. Vacík
Hudebně teoretické předměty:    
Všeobecná hudební nauka   BcA. P. Šmolík
Nauka o hudebních nástrojích   Mgr. R. Rejšek
Dějiny hudby   Mgr. J. Špilauer, Ph.D.
Intonace, rytmus a sluchová analýza   Mgr. P. Nová
Harmonie   Mgr. R. Rejšek
Kontrapunkt   Mgr. R. Rejšek
Hudební formy   Mgr. J. Špilauer, Ph.D.
Hudba 20. století a soudobá hudba   PhDr. L. Peřinová, Ph.D.
Komplexní analýza hudebních skladeb   Mgr. R. Rejšek
Počítačové technologie v hudbě   MgA. F. Lukáš
Základy hudebního managementu   BcA. P. Šmolík
Umělecko-pedagogická příprava:    
Psychologie   PhDr. L. Peřinová, Ph.D., Mgr. J. Tröstl 
Pedagogika   PhDr. L. Peřinová, Ph.D.
Didaktika PHV a HN   PhDr. L. Peřinová, Ph.D., Mgr. J. Tröstl 
Domov mládeže   Zbyněk Layer, Ivana Dibitanzlová, Věra Marková, Jana Šikýřová

Konzervatoř

České Budějovice