Odborné předměty

Hlavní obor (hra na hudební nástroj, zpěv) a předměty speciální odborné přípravy úzce spojené s hlavním oborem studia a základy klavírní hry

Oddělení smyčcových nástrojů vedoucí oddělení MgA. Jan Drha
housle Mgr.A. L. Červinková, MgA. J. Drha, Mgr. L. Drhová, MgA. J. Kubeček, T. Sivula – Vacek
viola Mgr. L. Kolcova, T. Sivula – Vacek
violoncello Mgr. M. Babka, MgA. J. Šlechta
kontrabas MgA. Libor Heřman 
Klávesové oddělení vedoucí oddělení Mgr. Dinara Suleymanova
klavír

MgA. E. Peřinová, Mgr. D. Suleymanova, MgA. M. Štajnochrová, MgA. M. Týmlová, MgA. J. Uhlík, Ph.D., Mgr. M. Zahradilová

varhany Mgr. M. Svobodová, BcA. P. Šmolík, MgA. M. Esslová, M.Mus
cembalo MgA. Jitka Šlechtová
Dřevěné dechové nástroje vedoucí oddělení MgA. J. Ries
flétna Mgr. P. Ries, MgA. J. Zavičáková, MgA. Z. Sýkorová
hoboj  
klarinet MgA. J. Dafčík, Z. Urbánek, MgA. P. Vašek, MgA. Z. Zavičák
fagot  
zobcová flétna dipl.mus. L. Dušková, B. Liláková, M.A.
saxofon K. Pavlíková
barokní příčná flétna dipl.mus. L. Dušková
Žesťové a bicí nástroje vedoucí oddělení Mgr. Jaromír Čížek
trubka L. Ferebauer, J. Pelikán
lesní roh Mgr. J. Čížek
trombon Mgr. L. Šálek, MgA. J. Žajdlík
tuba Mgr. L. Šálek
bicí nástroje M. Baloun, M. Bílek
Oddělení ostatních nástrojů vedoucí oddělení MgA. František Lukáš
kytara

MgA. E. Kümmel, MgA. F. Lukáš, P. Steffal, MgA. V. Vrtiška, MgA. Ferenczi Klára

loutna J. Čižmář, MA
basová kytara J. Výborný
elektrická kytara MgA. I. Boreš, J. Kopf 
akordeon Mgr. A. Pustějovská, P. Vacek
Oddělení povinného klavíru a korepetice vedoucí oddělení PaedDr. Věra Bauerová 
 

Mgr. L. Czervena, Mag.art. J. Drhová, Mgr. M. Hudečková, J. Mazancová, Mgr. E. Mezerová, MgA. E. Peřinová, Mgr. L. Sychrová, MgA. J. Šlechtová, MgA. M. Týmlová, A. Vrublová, Mgr. M. Zahradilová, MgA. M. Žureková

Pěvecké oddělení vedoucí oddělení Dagmar Volfová
 

V. Bobáková, K. Falcníková, MgA. J. Průdek, MgA. K. Chromčáková, Mgr. K. Špilauerová Hájovská

Konzervatoř

České Budějovice