Školská rada

Školská rada Konzervatoře České Budějovice pracuje od 26.10.2023 v tomto složení:

 

Jana Mazancová - předseda - zástupce pedagogických pracovníků školy

Josef Molnár - člen ŠR - za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

RNDr. Jana Krejsová – člen ŠR – zástupce zřizovatele

Konzervatoř

České Budějovice