Přijímací a talentové zkoušky

Zájemci o studium zde naleznou potřebné informace

Klávesové oddělení
Dřevěné dechové nástroje
Žesťové a bicí nástroje
Smyčcové nástroje
Pěvecké oddělení
Oddělení ostatních nástrojů
Zkouška všeobecné hudebnosti
 

Přihláška ke studiu:

       

 

Konzervatoř

České Budějovice