Přijímací a talentové zkoušky

Zájemci o studium zde naleznou potřebné informace

Termín konání 4. kola přijímací zkoušky: 26.6.2023.

Termín zaslání přihlášky pro 4. kolo přijímacího řízení: do 13.6.2023.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 4. kole přijímacího řízení:

Obor HUDBA: 

Pouze pro tyto obory činnosti:

o    Hra na cembalo: 1
 


Kritéria pro přijetí ke stažení zde

Součástí příjímacího řízení je také písemný test a ústní zkouška z hudební teorie.

Přihláška ke studiu:

       

Požadavky k talentovým zkouškám:

Zkouška všeobecné hudebnosti zde
Oddělení dřevěných dechových nástrojů zde
Oddělení klávesových nástrojů zde
Oddělení smyčcových nástrojů zde
Oddělení žesťových a bicích nástrojů zde
Oddělení ostatních nástrojů zde
Pěvecké oddělení zde

 

 

Konzervatoř

České Budějovice