Přijímací a talentové zkoušky

Zájemci o studium zde naleznou potřebné informace


Termín konání přijímací zkoušky: 15. ledna 2024 – 16. ledna 2024.

Náhradní termín přijímací zkoušky pro řádně omluvené uchazeče: 24. ledna 2024.Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obor HUDBA:          26

Obor ZPĚV:                5


Kritéria pro přijetí ke stažení zde

Součástí příjímacího řízení je také písemný test a ústní zkouška z hudební teorie.

Přihláška ke studiu:

       

Požadavky k talentovým zkouškám:

Zkouška všeobecné hudebnosti zde
Oddělení dřevěných dechových nástrojů zde
Oddělení klávesových nástrojů zde
Oddělení smyčcových nástrojů zde
Oddělení žesťových a bicích nástrojů zde
Oddělení ostatních nástrojů zde
Pěvecké oddělení zde

 

 

Konzervatoř

České Budějovice