Školní orchestry

V posledních letech se na Konzervatoři v Českých Budějovicích změnila struktura vyučovaných nástrojů podle toho, jak se měnil zájem uchazečů o studium jednotlivých oborů. Tento trend se začal projevovat v nedostatečném počtu hráčů především smyčcových nástrojů velkého symfonického orchestru školy. Naopak počet studentů dechového oddělení konzervatoře, zvláště dřevěných dechových nástrojů, každoročně stoupá. Proto po dohodě s uměleckou radou vedení školy rozhodlo, že se předmět Orchestrální hra od září 2007 bude vyučovat odděleně. Tak z původně zájmových souborů vznikly tři oficiální školní ansámbly Komorní orchestr, Dechová harmonie a Kytarový soubor Konzervatoře České Budějovice. Toto řešení se ukázalo jako optimální. Hned první společný koncert v Koncertní síni Otakara Jeremiáše měl velmi příznivý ohlas a byl kladně hodnocen jak po stránce umělecké, tak i po stránce dramaturgické.

Mgr. Petr Ries, ředitel konzervatoře

Dnes již padesátičlenná Dechová harmonie Konzervatoře České Budějovice vznikla v roce 2002 jako dobrovolná aktivita posluchačů dechového oddělení, kteří cítili potřebu uplatňovat své instrumentální schopnosti vedle hry ve školním symfonickém orchestru také v prostředí svébytného dechového tělesa. Orchestr se od roku 2005 stal třikrát laureátem národní soutěže studentských orchestrů Concerto Bohemia, z čehož dvakrát získal první cenu. Na základě těchto úspěchů se mohl opakovaně prezentovat na koncertě vítězů této soutěže, který z pražského Žofína každoročně přenáší Česká televize a Český rozhlas. V roce 2006 Dechová harmonie Konzervatoře České Budějovice úspěšně zastoupila Jihočeskou komorní filharmonii během jejího španělského turné na tradičním novoročním koncertu v Koncertní síni Otakara Jeremiáše. V poměrně krátké době své existence nastudovala a koncertně provedla několik programů různých žánrů včetně českých i světových premiér soudobých skladeb. S orchestrem spolupracují bývalí absolventi školy, žáci základních uměleckých škol a další instrumentalisté z celého Jihočeského kraje.

MgA. Josef Žajdlík, umělecký vedoucí Dechové harmonie

Komorní orchestr Konzervatoře České Budějovice vznikl na popud studentů smyčcového oddělení. Původně se prezentoval především jako doprovodné těleso sólistů absolventských koncertů. Orchestr vystupuje nejen na školních akcích, ale obohacuje kulturní život jak města České Budějovice tak i v zahraniční.

MgA. Jan Drha, umělecký vedoucí Komorního orchestru

Kytarový soubor Konzervatoře České Budějovice

Ve školním roce 2017/18 zahájil na českobudějovické konzervatoři svoji činnost kytarový soubor. Za poměrně krátkou dobu svého působení studenti nastudovali netradiční kytarový repertoár z období od renesance až po soudobou hudbu a uskutečnili mnoho koncertů.
V roce 2021 se soubor úspěšně představil koncertem na Jihočeském kytarovém festivalu v Nových Hradech, úspěšně reprezentoval na festivalu Kytara napříč žánry koncertem v Městské knihovně v Praze a také na Mezinárodním kytarovém festivalu v Brně.

Kytaristé v roce 2022 také úspěšně koncertovali v rámci Kytarových dnů v německém Brandenburgu a vydali svoje první CD. Významným úspěchem souboru je 1.cena v soutěži GIOVANI IN CRESCENDO Itálie 2022. (V soutěži bylo více než 250 soutěžních vystoupení, souborů ze 22 zemí a 3 kontinentů). V roce 2023 úspěšně vystoupili na hudebním festivalu Tóny Dobré Vody. V letošním roce se soubor chystá na vystoupení na mezinárodním kytarovém festivalu v Mikulově.

Umělecké vedení  Klára Ferenczi
Dirigent Klára Ferenczi

Hudební ukázky mp3:

          Brouwer          Knox          Piráti 

Klára Ferenczi (1978)

Absolventka Konzervatoře v Českých Budějovicích ve třídě Vilmy Manové a Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni ve třídě Alexandera Sweteho, obor klasická kytara. Pravidelně navštěvuje metodické kytarové kurzy u předních českých  a zahraničních pedagogů. Je spoluorganizátorkou a vedoucí sekce orchestrů Mezinárodního Jihočeského kytarového festivalu Nové Hrady. Aktivně koncertuje v komorním duu DuoDam. V roce 2013 založila kytarový soubor v ZUŠ Český Krumlov, který v roce2019 získal 1.místo v národní soutěži Hradecké Guitarreando v Hradci Králové. V roce 2020 se stal laureátem národní soutěže Concerto Bohemia, v roce 2022 absolutním vítězem krajské soutěžní přehlídky Zlivská kytara, v roce 2023 se   umístil ve zlatém pásmu celostátní soutěžní přehlídky komorních souborů ve Svitavách. Pedagogicky působí v ZUŠ Františka Pišingera Trhové Sviny a v ZUŠ Český Krumlov.  Na Konzervatoři v Českých Budějovicích vyučuje od roku 2022, je umělecká vedoucí a dirigentka Kytarového souboru Konzervatoře v Českých Budějovicích. 


 

 

Konzervatoř

České Budějovice