Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Konzervatoř, Kanovnická 22/391, 370 61 České Budějovice

Úřední hodiny podatelny:

7:30 – 12:00, 12:30 – 14:00

Elektronická adresa podatelny:

konz.cb@volny.cz

Identifikátor datové schránky:

49xfwen

Datové formáty dokumentů přijímaných v digitální podobě:

doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, bmp, ppt, pptx, pps, ppsx, txt

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, Flash Disk

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který by mohl způsobit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích:

Digitální dokument v chybném datovém formátu nebo obsahující vir nebude zpracováván.

Konzervatoř

České Budějovice