Hudebně teoretické předměty

Všeobecná hudební nauka, nauka o hudebních nástrojích, intonace, rytmus a sluchová analýza, harmonie, kontrapunkt, hudební formy a dějiny hudby

 

Hudebně teoretické předměty:    
Všeobecná hudební nauka   BcA. P. Šmolík
Nauka o hudebních nástrojích                Mgr. R. Rejšek
Dějiny hudby   Mgr. J. Špilauer, Ph.D.
Intonace, rytmus a sluchová analýza   Mgr. P. Nová
Harmonie   Mgr. R. Rejšek
Kontrapunkt   Mgr. R. Rejšek
Hudební formy   Mgr. J. Špilauer, Ph.D.
Hudba 20. století a soudobá hudba   PhDr. L. Peřinová, Ph.D.
Komplexní analýza hudebních skladeb   Mgr. R. Rejšek
Počítačové technologie v hudbě   MgA. F. Lukáš
Základy hudebního managementu   BcA. P. Šmolík

Konzervatoř

České Budějovice