Hudebně teoretické předměty

Všeobecná hudební nauka, nauka o hudebních nástrojích, intonace, rytmus a sluchová analýza, harmonie, kontrapunkt, hudební formy a dějiny hudby

 

Hudebně teoretické předměty:    
Všeobecná hudební nauka   BcA. Pavel Šmolík
Nauka o hudebních nástrojích                Mgr. Radek Rejšek
Dějiny hudby   Mgr. Jiří Špilauer, Ph.D.
Intonace, rytmus a sluchová analýza   Mgr. Petra Nová
Harmonie   Mgr. Radek Rejšek
Kontrapunkt   Mgr. Radek Rejšek
Hudební formy   Mgr. Jiří Špilauer, Ph.D.
Hudba 20. století a soudobá hudba   PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
Komplexní analýza hudebních skladeb   Mgr. Radek Rejšek
Počítačové technologie v hudbě   MgA. František Lukáš
Základy hudebního managementu   BcA. Pavel Šmolík

Konzervatoř

České Budějovice